Federaciˇ Digital EA

Test


espa˝ol
catalÓ
euskara
galego
english
franšais
catalÓ 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioaficiˇ Examen Exercicis Test

Marca la opciˇ que consideris mÚs adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 A quina gamma de freqŘŔncies corresponen les ones decamŔriques (HF)?
A.-3 a 30 KHz
B.-300 a 3.000 KHz
C.-3 a 30 MHz
D.-300 a 3.000 MHz

032 Quina de les segŘents abreviatures del codi Q indica que disminueixi la potŔncia?
A.-QRP.
B.-QRI.
C.-QRH.
D.-QSA.

033 Entre les abreviatures mÚs usuals en les comunicacions de radioaficionats es troba GM, que significa:
A.-Bon treball
B.-N˙mero
C.-Bona nit
D.-Bon dia

034 A quina banda de les esmentades es permet el funcionament de radiobalises?
A.-87,5 -107 MHz sense limitaciˇ de potŔncia.
B.-26,960 - 27,410 MHz.
C.-144 -146 MHz.
D.-87,5 -108 MHz amb potŔncia mÓxima de 10 mW.

035 Com es lletreja la paraula MOD
A.-Miko, Oscar, Delta
B.-Mini, Ostra, Dubte
C.-Mike, Oscar, Dubte
D.-Mike, Oscar, Delta

036 Retardar injustificadament l'aportaciˇ de dades requerides per l'Administraciˇ quan resulti exigible, segons la Llei General de Telecomunicacions 32/2003, de 3 de novembre, Ús considerat com una infracciˇ:
A.-Lleu.
B.-Molt greu.
C.-Greu
D.-Menys greu.

037 QuŔ han de complir els equips de radioaficionat de construcciˇ pr˛pia?
A.-No hauran de ser presentats a l'administraciˇ competent.
B.-NomÚs poden ser utilitzats per radioaficionats amb antiguitat mÝnima de tres anys.
C.-Es poden utilitzar sense efectuar cap trÓmit a l'administraciˇ corresponent.
D.-Per ser utilitzats hauran de ser autoritzats per l'administraciˇ competent.

038 Quina classe d'estaciˇ pot emetre amb el distintiu EA7EUA?
A.-Es tracta d'un radioaficionat de la Uniˇ Europea temporalment a Espanya.
B.-Es tracta d'un radioaficionat de Seg˛via.
C.-EstÓ emetent amb una estaciˇ des d'Andalusia.
D.-Es tracta d'un distintiu d'una Escola UniversitÓria.

039 Quina multa mÓxima es pot imposar per comissiˇ d'infraccions greus, d'acord amb la Llei General de Telecomunicacions?
A.-fins a 50.000 euros.
B.-fins a 30.000 euros.
C.-fins a 100.000 euros.
D.-fins a 500.000 euros.

040 QuŔ estableix la Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'Antenes?
A.-L'obligaciˇ de comunicar la instalĚlaciˇ d'una antena a l'administraciˇ competent.
B.-El dret a instalĚlar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instalĚlar les antenes d'aficionat en l'exterior dels immobles.
D.-L'exempciˇ de presentar mem˛ria descriptiva de la instalĚlaciˇ.

041 Quin document Ús imprescindible presentar per a l'obtenciˇ de la llicŔncia d'estaciˇ de radioaficionat?
A.-SolĚlicitud adjuntant una mem˛ria descriptiva del conjunt de la instalĚlaciˇ.
B.-Un escrit informant que s'ha efectuat la instalĚlaciˇ.
C.-La cŔdula d'habitabilitat de l'immoble on s'instalĚlarÓ.
D.-Document que acrediti estar inscrit en una associaciˇ de Radioaficionats.

042 Quina d'aquestes accions NO causa la revocaciˇ d'una autoritzaciˇ de radioaficionat?
A.-El mal ˙s del domini p˙blic que provoca alteracions que impedeixen l'˙s per tercers que disposen del corresponent tÝtol habilitant.
B.-No adquirir una estaciˇ radioelŔctrica d'aficionat.
C.- L'incompliment del deure de comunicar fefaentment a l'Administraciˇ, cada cinc anys, la intenciˇ de continuar utilitzant el domini p˙blic radioelŔctric.
D.- La utilitzaciˇ per a finalitats diferents dels que s'estableixen a la resoluciˇ de l'autoritzaciˇ.

043 Quan poden ser assignats els sufixos de dues lletres?
A.-Mai.
B.-Sempre que comencin per la lletra Q.
C.-┌nicament a una associaciˇ de radioaficionats.
D.-A qualsevol radioaficionat que acrediti cinc anys de prÓctica en la radioaficiˇ internacional.

044 Com es denominaria el conjunt d'emissions no essencials i emissions fora de banda?
A.-Emissions cat˛diques.
B.-Emissions parÓsites.
C.-Emissions no desitjades.
D.-Emissions per derivaciˇ de freqŘŔncia.

045 QuŔ Ús el correcte en una estaciˇ d'aficionat?
A.-L'operador ha d'utilitzar les potŔncies mÚs altes per a comunicacions en curta distÓncia.
B.-L'operador ha d'estar prove´t dels elements adequats per comprovar que emet dins de la bandes autoritzades.
C.-En qualsevol cas podrÓ ocupar major amplada de banda que l'amplada de banda necessÓria per a cada classe d'emissiˇ.
D.-L'operador no ve obligat a complir el Reglament sobre pertorbacions parÓsites en vigor.

046 QuŔ cal tenir en compte a la instalĚlaciˇ d'una antena de radioaficionat i els seus elements annexos?
A.-No Ús necessari tenir en compte la proximitat de lÝnies elŔctriques aŔries.
B.-No Ús necessari senyalitzar els ancoratges i traves encara que l'antena estigui situada en un lloc transitable.
C.-╔s necessari tenir en compte les instalĚlacions i antenes d'altres serveis.
D.-Els suports de l'antena es podran fixar al pal de conducciˇ aŔria d'energia elŔctrica.

047 En quins casos els distintius de crida es podran reassignar?
A.-En cas de mort del titular, als familiars en primer grau.
B.-NomÚs si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A RÓdioclubs o a Associacions amb carÓcter experimental.
D.-Per nous perÝodes, fins un mÓxim de 20 dies a l'any.

048 QuŔ passa si canviem de domicili?
A.-S'haurÓ de canviar sempre la xifra del distintiu de crida.
B.-S'haurÓ de canviar sempre el sufix del distintiu de crida.
C.-Pot ser necessari canviar la xifra del distintiu i el sufix del distintiu de crida.
D.-S'haurÓ de canviar sempre el prefix del distintiu de crida.

049 Quan s'ha de realitzar la transmissiˇ del distintiu de crida?
A.-┌nicament al comenšament de la primera transmissiˇ.
B.-Almenys cada trenta minuts.
C.-┌nicament si s'emet mitjanšant una estaciˇ m˛bil.
D.-Almenys al comenšament i final de cada emissiˇ.

050 De quŔ ens serveix el certificat HAREC?
A.-Serveix per poder realitzar emissions de radioaficionat en visitar qualsevol altre paÝs.
B.-Serveix per demostrar que s'ha superat un examen de radioaficionat.
C.-Permet realitzar emissions en visitar qualsevol paÝs de l'└frica.
D.-A Espanya, ˙nicament es pot expedir per a ciutadans estrangers.

051 QuŔ pot fer-se desprÚs de la revocaciˇ, en el seu cas, de l'autoritzaciˇ d'estaciˇ de radioaficionat?
A.-Encara es conserva la llicŔncia de radioaficionat i es pot operar una altra estaciˇ.
B.-El distintiu de crida de la seva llicŔncia no podrÓ ser adjudicat a un tercer.
C.-Fins una nova autoritzaciˇ, no podrÓ exercir l'activitat de la radioaficiˇ.
D.-Resta inhabilitat a perpetu´tat a ser radioaficionat.

052 En quin cas s'efectuarÓ la cancelĚlaciˇ de la llicŔncia d'estaciˇ d'aficionat?
A.-Quan no es disposi del diploma d'operador.
B.-Si la comunitat de ve´ns presenta queixes.
C.-En qualsevol moment a peticiˇ del titular.
D.-Quan la instalĚlaciˇ de l'antena sigui defectuosa.

053 Quan s'autoritza la utilitzaciˇ de sufixos d'una lletra?
A.-En concursos internacionals d'alta competitivitat.
B.-NomÚs per a radioaficionats que exclusivament practiquin contactes internacionals.
C.-En els concursos nacionals d'alta competitivitat.
D.-En esdeveniments especials de rellevÓncia internacional.

054 Si un distintiu de crida, d'un operador d'un altre paÝs va precedit del prefix EA seguit d'un n˙mero (de l'1 al 9), altres carÓcters i n˙meros que semblen un altre distintiu, Ús legal?
A.-No faci cas, ja que es tracta d'una crida d'una estaciˇ no autoritzada.
B.-HaurÓ de corregir el que emet, ja que ho estÓ fent malament.
C.-Es tracta d'un radioaficionat de classe A.
D.-╔s que Ús un titular de llicŔncia CEPT estranger que estÓ emetent a Espanya.

055 La definiciˇ de "Radiocomunicaciˇ" Ús:
A.-Tota telecomunicaciˇ transmesa exclusivament a travÚs de satŔlĚlits de comunicacions.
B.-Tota telecomunicaciˇ transmesa per mitjÓ d'ones radioelŔctriques.
C.-Tota telecomunicaciˇ que pugui transmetre's fora del territori nacional
D.-Qualsevol telecomunicaciˇ que permeti la tolerÓncia de freqŘŔncies.

056 ╔s lÝcit interferir deliberadament a una altra estaciˇ de radioaficionat?
A.-SÝ, si estÓ operant ilĚlegalment
B.-SÝ, per aprofitar millor l'espai disponible a la banda.
C.-SÝ, si no ha emŔs el seu distintiu com procedeix.
D.-Mai.

057 Quin nom rep una estaciˇ colĚlectiva fixa d'aficionat destinada a realitzar estudis de propagaciˇ i que realitza l'emissiˇ automÓtica de senyals d'identificaciˇ?
A.-Servei d'aficionat per satŔlĚlit.
B.-Estaciˇ repetidora de portadora o node.
C.-Estaciˇ repetidora final.
D.-Radiobalisa.

058 QuŔ han de complir les emissions d'un radioaficionat?
A.-S'han de codificar per ocultar el seu contingut.
B.-No s'han d'utilitzar per a casos d'emergŔncia o desastre.
C.-Poden ser utilitzades per comunicar amb radioaficionats de qualsevol paÝs sense limitacions.
D.-Es limitaran a temes relacionats amb el servei d'aficionats i a observacions de carÓcter personal.

059 Com s'ha d'identificar correctament una estaciˇ de petita potŔncia o QRP?
A.-Afegint un espai o pausa i les lletres QRP a la crida general CQ
B.-Afegint el sufix /QRP al distintiu de crida.
C.-Afegint la potŔncia amb un n˙mero i la lletra W de vats.
D.-Afegint el sufix /P al distintiu de crida.

060 Quina paraula Ús la mÚs aconsellable en finalitzar cada transmissiˇ de fonia?
A.-La mÚs recomanable Ús la paraula "canvio".
B.-╔s obligatori utilitzar "tanco".
C.-╔s imprescindible utilitzar "endavant".
D.-╔s sancionable segons la reglamentaciˇ vigent.

Fi del bloc.

El Quim de la Boqueria
Coneix als nostres membres

Nombre: Federaciˇ de Radioaficionats de Catalunya
Indicativos: EA3RKC
Sede: Barcelona
Contacto: ea3rkc@eurao.org
TelÚfono: 932183967, 938880099
Fundaciˇn: 2013

La foto d'arxiu

Terrassa Ground Station
Terrassa Ground Station.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federaciˇ Digital EA (FEDI-EA)