Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-09-20 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001 Quina potència dissipa una resistència per la qual circula un corrent de 2 amperes i té 100 volts en borns?
A.-100 vats.
B.-50 vats.
C.-200 vats.
D.-25 vats.

002 Si connectem diverses resistències entre sí, que podem afirmar del cert?
A.-El valor de la connexió de totes elles en sèrie és menor que el valor d'una d'elles.
B.-El valor de la connexió de dues resistències en paral·lel dóna un valor resultant menor que qualsevol d'elles.
C.-Només es poden connectar en sèrie.
D.-Només es poden connectar en paral·lel.

003 Què és l'ample de banda ocupat per un senyal?
A.-El que conté el 99% de la seva potència entre les freqüències superior i inferior del senyal modulat.
B.-L'ample del canal utilitzat, sumats els dos adjacents.
C.-El nombre de quilohertzs necessaris per mantenir una bona comunicació.
D.-El nombre de quilohertzs de cada que cobreix l'equip.

004 Quina funció realitza un díode Zener?
A.-Amplifica els senyals.
B.-Limita el corrent en un circuit.
C.-Manté una tensió determinada entre les seves terminals.
D.-És un preamplificador de senyals de TV.

005 Què és compleix en un transformador amb relació 2:1?
A.-Un dels debanats té el doble nombre d'espires que l'altre.
B.-Amplifica amb un factor de quatre la tensió d'entrada
C.-Atenua en un factor de dos la potència d'entrada.
D.-Duplica la potència que se li lliura.

Diploma EANET
Coneix als nostres membres

Nombre: Radio Club Sevilla
Indicativo: EA7RCS, ED7YAP, ED7YAQ, ED7YAR
Contacto: ea7rcs@fediea.org
Teléfono: 954410014
Fundación: 1979
Cuota: 20-352 €/año
Hitos: Caseta en la Feria de Abril, Concurso Nacional de Fonía, ayuda en: terremoto de México, Mundial de Fútbol, visita de S.S. Juan Pablo II, cursillos para exámenes, conferencias, exposiciones, asociación miembro de FEDI-EA repetidores de fonía: R2 y R4 en VHF y R100 en UHF, BBS, nodos, boletín QRZ.

La foto d'arxiu

Asamblea FEDI-EA 2018
Asamblea FEDI-EA 2018 en Cantabria.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)