Federación Digital EA

Notícias de radioafición


español
català
euskara
galego
english
français
galego 2024-06-13 Estás en: Inicio Novas Antenas BCN: perdida una batalla, que no una guerra!

Antenas BCN: perdida una batalla, que no una guerra!

Que el actual equipo de gobierno (PSC+ICV-EUiA) del Ayuntamiento de Barcelona haya desestimado la modificación presentada por CiU para la supresión de la tasa que grava las antenas de radioaficionado en la capital catalana, no significa que hayamos tirado la toalla, sino todo lo contrario. Y más teniendo en cuenta que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina: 22 de mayo del 2011. ¿Hace falta otro cambio para que la situación cambie?


Benvolguts,

Tal i com vam quedar, us enviem l'esmena que vam presentar a l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental per tal que es suprimís la taxa de serveis urbanístics.

Lamentablement, us hem d'informar que l'esmena ha estat desestimada. Tot i així, ens comprometem a recuperar aquesta qüestió si podem governar a Barcelona a partir del 22 de maig.

Seguim en contacte.

Cordialment,

Francina Vila i Valls
Regidora Grup Municipal de CIU
Ajuntament de Barcelona


Texto íntegro de la enmienda presentada por CiU:

4.7. ESMENES A LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS (Núm. 3.3).-

L'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona regula els procediments d'intervenció, prevenció i control de les activitats, públiques i privades, que es realitzen en el terme municipal de Barcelona, d'acord amb les normes urbanístiques, ambientals i sectorials que els siguin d'aplicació.

En particular, aquesta Ordenança té per objecte regular els procediments de prevenció i control integrats adreçats a la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut pública, de conformitat amb la Llei Catalana 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, del seu Reglament general de desplegament, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, i de les demés normes, estatals o autonòmiques, aprovades en compliment de la Directiva 96/61/CE del Consell de la Unió Europea, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.

Aquesta ordenança diferencia entre les activitats que requereixen:

  • Autorització ambiental
  • Llicència ambiental
  • Llicència municipal d'obertura d'establiment
  • Activitats innòcues sotmeses a comunicació prèvia

En el cas que afecta al col·lectiu dels radioaficionats, s'estableix que només cal la comunicació prèvia d'inici d'activitat.

És la taxa per Serveis urbanístics la que fixa l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació prèvia a l'inici d'activitat o utilització de les instal·lacions corresponents a l'Annex III de l'Ordenança municipal d'activitats i intervenció integral de l'Administració ambiental de Barcelona, que per l'any 2011 s'ha establert en 220,66 euros.

Des del grup municipal de CiU entenem que hi ha un seguit de col·lectius, que per la naturalesa i finalitat de la seva activitat, com és el cas concret dels radioaficionats, no haurien d'estar sotmesos al pagament d'aquesta taxa.


Otros artículos relacionados con este tema:


Compartir en: facebook twitter
Federació Catalana de CB 27 MHz
Coñece os nosos membros

Nombre: Ràdio Club Barcelona
Indicativo: EA3RKB
Sede: Barcelona
Contacto: ea3rkb@fediea.org
Tel.: 932183967 - 938880099
Fundación: 1979
Cuota: 10 €/año
Hitos: cursos presenciales para la obtención de la licencia, boletines RCB, Concurso de HF Sant Jordi, Diploma Permanente, miembro fundador de la ACRE, asociación miembro de FEDI-EA expediciones, demostraciones, BBS de packet radio, Congreso SYSEA'99.

A foto de arquivo

CiU Aj.BCN
FEDI-EA y CiU trabajando para eliminar la tasa sobre antenas de radioaficionado en Barcelona.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2024 Federación Digital EA (FEDI-EA)