Federaciˇ Digital EA

Test


espa˝ol
catalÓ
euskara
galego
english
franšais
catalÓ 2022-10-07 Ets a: Portada la Radioaficiˇ Examen Exercicis Test

Marca la opciˇ que consideris mÚs adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 QuŔ significa el codi QRT?
A.-La seva freqŘŔncia varia.
B.-Deixo de transmetre.
C.-Faci el favor de no interferir.
D.-Acuso recepciˇ.

032 Per a quŔ s'utilitza l'alfabet fonŔtic?
A.-Per lletrejar les paraules d'un missatge.
B.-Per informar sobre la banda de freqŘŔncies que s'estÓ utilitzant.
C.-Per accedir a un repetidor.
D.-Per informar sobre la intensitat del senyal rebut.

033 Per a quŔ serveix el codi RST?
A.-Per lletrejar un missatge.
B.-Per informar sobre la banda de freqŘŔncies que s'estÓ utilitzant.
C.-Per accedir a un repetidor.
D.-Per informar sobre la intensitat i qualitat del senyal rebut.

034 Com es lletreja el n˙mero 7 en el codi Internacional de lletrejada?
A.-Sever.
B.-Sestao.
C.-Seven.
D.-SetŔ.

035 Com es denominaria el conjunt d'emissions no essencials i emissions fora de banda?
A.-Emissions cat˛diques.
B.-Emissions parÓsites.
C.-Emissions no desitjades.
D.-Emissions per derivaciˇ de freqŘŔncia.

036 QuŔ ens indica el distintiu de crida ED3XYO?
A.-Pertany a una estaciˇ fixa de Catalunya.
B.-╔s una autoritzaciˇ de carÓcter temporal.
C.-Correspon a una estaciˇ automÓtica desatesa a Catalunya.
D.-No es pot adjudicar a cap estaciˇ colĚlectiva.

037 Amb carÓcter temporal, si s'utilitza una estaciˇ fixa d'aficionat en un emplašament fora del districte de residŔncia, quines condicions ha de complir?
A.-Mai no es podrÓ donar tal sup˛sit.
B.-HaurÓ de ser notificada a l'administraciˇ corresponent, almenys cinc dies abans del comenšament de les emissions.
C.-Es podrÓ autoritzar, per˛ sempre amb l'adjudicaciˇ d'un distintiu de crida temporal.
D.-Es requereix que l'interessat sigui soci d'una associaciˇ colĚlectiva de radioaficionats.

038 Quan s'autoritza la utilitzaciˇ de sufixos d'una lletra?
A.-En concursos internacionals d'alta competitivitat.
B.-NomÚs per a radioaficionats que exclusivament practiquin contactes internacionals.
C.-En els concursos nacionals d'alta competitivitat.
D.-En esdeveniments especials de rellevÓncia internacional.

039 QuŔ han de complir els equips de radioaficionat de construcciˇ pr˛pia?
A.-No hauran de ser presentats a l'administraciˇ competent.
B.-NomÚs poden ser utilitzats per radioaficionats amb antiguitat mÝnima de tres anys.
C.-Es poden utilitzar sense efectuar cap trÓmit a l'administraciˇ corresponent.
D.-Per ser utilitzats hauran de ser autoritzats per l'administraciˇ competent.

040 Quin n˙mero de districte ha de portar el distintiu de crida d'una estaciˇ de la provÝncia de M˙rcia?
A.-7
B.-6
C.-5
D.-4

041 QuŔ han de complir les emissions d'un radioaficionat?
A.-S'han de codificar per ocultar el seu contingut.
B.-No s'han d'utilitzar per a casos d'emergŔncia o desastre.
C.-Poden ser utilitzats per comunicar amb radioaficionats de qualsevol paÝs sense limitacions.
D.-Es limitaran a temes relacionats amb el servei d'aficionats i a observacions de carÓcter personal.

042 Quina de les segŘents afirmacions Ús correcta en les comunicacions del Servei d'Aficionats?
A.-La revocaciˇ de l'autoritzaciˇ de radioaficionat portarÓ aparellada la cancelĚlaciˇ de les llicŔncies dels equips.
B.-Tot radioaficionat haurÓ d'esperar, com a mÝnim, cinc anys per poder solĚlicitar la cancelĚlaciˇ de la seva autoritzaciˇ.
C.-La normativa vigent en matŔria de radioaficionats contempla un lÝmit d'edat per poder ser titular d'una autoritzaciˇ de radioaficionat.
D.-El titular d'una llicŔncia d'estaciˇ fixa d'aficionat sempre necessita autoritzaciˇ prŔvia administrativa per utilitzar-la com a portable.

043 Com es defineix el distintiu de crida?
A.-╔s un conjunt de sons harm˛nics.
B.-╔s un document que certifica la capacitaciˇ per operar estacions.
C.-╔s un grup de carÓcters que constitueix la identificaciˇ del radioaficionat.
D.-Com el guany is˛trop o absolut.

044 La utilitzaciˇ amb carÓcter temporal d'estacions fixes, en emplašaments diferents als autoritzats, no necessita notificaciˇ prŔvia dins del mateix districte de residŔncia del radioaficionat si la seva durada mÓxima Ús de:
A.-Tres dies naturals consecutius.
B.-Quatre dies naturals consecutius.
C.-Cinc dies naturals consecutius.
D.-Sis dies naturals consecutius.

045 QuŔ es considera com a infracciˇ molt greu en la Llei General de Telecomunicacions?
A.-La negativa o l'obstrucciˇ a ser inspeccionat, i la no colĚlaboraciˇ amb la Inspecciˇ de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administraciˇ o retardar injustificadament la seva aportaciˇ quan resulti exigible conforme al previst per la normativa reguladora de les comunicacions electr˛niques.
C.-La instalĚlaciˇ d'estacions radioelŔctriques sense autoritzaciˇ, quan, d'acord amb el quŔ disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessÓria.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per a la cessaciˇ de les emissions radioelŔctriques, en els sup˛sits de producciˇ d'interferŔncies.

046 QuŔ passa si canviem de domicili?
A.-S'haurÓ de canviar sempre la xifra del distintiu de crida.
B.-S'haurÓ de canviar sempre el sufix dels distintiu de crida.
C.-Pot ser necessari canviar la xifra del distintiu i el sufix del distintiu de crida.
D.-S'haurÓ de canviar sempre el prefix del distintiu de crida.

047 Els distintius de crida amb sufixos de dues lletres (marqui l'opciˇ falsa):
A.-Podran ser assignats a qualsevol radioaficionat que compleixi amb unes determinades condicions.
B.-S'assignaran en funciˇ de les disponibilitats existents.
C.-╔s reserven ˙nicament per a estacions colĚlectives.
D.-Una de les condicions per a la seva adjudicaciˇ Ús que el radioaficionat no hagi estat sotmŔs a expedient sancionador en els ˙ltims cinc anys.

048 Les estacions d'aficionat s'identificaran mitjanšant el seu distintiu de crida almenys al comenšament i al final de cada emissiˇ. Pot veure's modificada aquesta obligaciˇ en algun cas?
A.-Si es realitza a partir de les 22 hores.
B.-Si la transmissiˇ Ús massa llarga.
C.-Si es realitza per emetre propaganda, qualsevol que sigui la naturalesa d'aquesta.
D.-Si s'estÓ en contacte amb un corresponsal estranger.

049 L'operador responsable d'una estaciˇ repetidora desatesa no ha de:
A.-Actualitzar peri˛dicament la informaciˇ existent.
B.-Procurar que el manteniment tŔcnic de l'estaciˇ garanteixi el servei continu de la mateixa.
C.-Atorgar l'autoritzaciˇ i conformitat a cada funcionament de l'estaciˇ.
D.-Verificar que el trÓfic d'informaciˇ es realitzi conforme al previst per la normativa vigent sobre aix˛.

050 Quina Ús la forma correcta de constituir un distintiu de crida?
A.-Districte, Sufix, Prefix.
B.-Districte, Prefix, Sufix.
C.-Prefix, Sufix, Districte.
D.-Prefix, Districte, Sufix.

051 Si un indicatiu comenša amb el prefix EA seguit d'un determinat n˙mero (de l'1 al 9) i mÚs de tres carÓcters distintius a continuaciˇ, quŔ representa?
A.-No faci cas, ja que es tracta d'una crida d'una estaciˇ no autoritzada.
B.-HaurÓ de corregir el que emet, ja que no sap el que fa.
C.-Es tracta d'un radioaficionat sense indicatiu en proves.
D.-Es tracta d'un titular de llicŔncia CEPT estranger que estÓ emetent a Espanya.

052 Quina de les segŘents provÝncies espanyoles es troba adscrita al districte 5?
A.-Almeria.
B.-Albacete.
C.-└laba.
D.-└vila.

053 QuŔ ens permet la reglamentaciˇ vigent?
A.-Ser titular d'una autoritzaciˇ administrativa de radioaficionat sense haver obtingut el Diploma d'operador ni el certificat HAREC.
B.-Ser titular d'una llicŔncia d'estaciˇ sense disposar d'autoritzaciˇ administrativa de radioaficionat.
C.-Disposar de distintiu de crida sense tenir una llicŔncia d'estaciˇ.
D.-Disposar de fins un mÓxim de cinc distintius de crida.

054 QuŔ s'ha de fer per instalĚlar una antena en un edifici en rŔgim de propietat horitzontal?
A.-Es necessita autoritzaciˇ expressa de la comunitat de propietaris.
B.-Es comunicarÓ a l'Administraciˇ l'adreša del president de la comunitat de propietaris.
C.-No es necessita contractar una asseguranša per garantir possibles responsabilitats.
D.-No serÓ necessari calcular la resistŔncia mecÓnica de l'antena.

055 ╔s obligatori que l'administraciˇ competent informi el president de la comunitat de propietaris?
A.-Si es pretÚn canviar les antenes.
B.-Si es pretÚn instalĚlar les antenes a les zones comunes de l'immoble.
C.-Si es rep l'autoritzaciˇ de telecomunicacions.
D.-Si es realitzen obres per part de la comunitat.

056 Quina de les segŘents afirmacions Ús correcta?
A.-L'autoritzaciˇ especial de l'˙s de l'espectre radioelŔctric per radioaficionats serÓ nominativa, personal i intransferible.
B.-Una autoritzaciˇ de radioaficionat no tÚ per quŔ portar associat un distintiu de crida.
C.-No es necessita una autoritzaciˇ administrativa per a la utilitzaciˇ d'un distintiu de crida.
D.-Una estaciˇ portable d'aficionat Ús alhora estaciˇ m˛bil.

057 Quina de les segŘents condicions compleix l'autoritzaciˇ administrativa de l'˙s de l'espectre radioelŔctric per aficionats?
A.-╔s gratu´ta.
B.-El seu perÝode mÓxim de validesa Ús de quatre anys.
C.-Quan es concedeix, alhora s'atorgarÓ simultÓniament el distintiu de crida.
D.-No s'exigeixen requisits previs per solĚlicitar-la.

058 QuŔ estableix la Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'Antenes?
A.-L'obligaciˇ de comunicar la instalĚlaciˇ d'una antena a l'administraciˇ competent.
B.-El dret a instalĚlar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instalĚlar les antenes d'aficionat en l'exterior dels immobles.
D.-L'exempciˇ de presentar mem˛ria descriptiva de la instalĚlaciˇ.

059 QuŔ significa que una estaciˇ DX treballa a "Split"?
A.-Que estÓ operant en paÝs llunyÓ i de categoria especial.
B.-Que utilitza una modalitat digital moderna anomenada "Split".
C.-Que emet a doble banda lateral ˙nica.
D.-Que emet en una freqŘŔncia, per˛ que rep en una altra diferent.

060 QuŔ Ús "locator"?
A.-Una forma molt rÓpida d'indicar la ubicaciˇ d'una estaciˇ.
B.-Una propagaciˇ que et permet escoltar el teu propi eco.
C.-Un radiogoni˛metre.
D.-La forma d'indicar l'altura de la teva antena.

Fi del bloc.

FEDI-EA banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Coru˝a VHF Grupo
Indicativo: EA1RCA, ED1ZAM
Sede: A Coru˝a
Contacto: ea1rca@fediea.org
Fundaciˇn: 1981
asociaciˇn miembro de FEDI-EA Hitos: concursos y sistemas de packet radio.

La foto d'arxiu

Asamblea FEDI-EA 2013
Asamblea FEDI-EA 2013 en Alcoy.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2022 Federaciˇ Digital EA (FEDI-EA)