Federaciˇ Digital EA

Test


espa˝ol
catalÓ
euskara
galego
english
franšais
catalÓ 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioaficiˇ Examen Exercicis Test

Marca la opciˇ que consideris mÚs adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 Quina de les segŘents abreviatures del codi Q indica que disminueixi la potŔncia?
A.-QRP.
B.-QRI.
C.-QRH.
D.-QSA.

032 Amb quina paraula es lletreja la lletra M en l'alfabet fonŔtic internacional?
A.-Miko.
B.-Mika.
C.-Mila.
D.-Mike.

033 Com s'indica en el codi Q, que ha de canviar la freqŘŔncia de la seva transmissiˇ?
A.-QSY.
B.-QRM.
C.-QSV.
D.-QRP.

034 En l'alfabet fonŔtic internacional les lletres Z i H es correspon amb les paraules:
A.-Zuric, Home.
B.-Zulu, Hotel.
C.-Zuric, House.
D.-Zulu, House.

035 En comunicacions del Servei d'Aficionats, la paraula COD es lletreja:
A.-Change, Oscar, Delfo.
B.-Charlie, Oscar, Delta.
C.-Charlie, Oscar, Delfo.
D.-Change, Oscar, Delta.

036 Quina de les segŘents condicions compleix l'autoritzaciˇ administrativa de l'˙s de l'espectre radioelŔctric per aficionats?
A.-╔s gratu´ta.
B.-El seu perÝode mÓxim de validesa Ús de quatre anys.
C.-Quan es concedeix, alhora s'atorgarÓ simultÓniament el distintiu de crida.
D.-No s'exigeixen requisits previs per solĚlicitar-la.

037 D'acord amb l'article 25 del Reglament de Radiocomunicacions de la UIT, quan s'ha de transmetre el distintiu de crida?
A.-Les estacions d'aficionat mai no transmetran el seu indicatiu si no li ho solĚliciten.
B.-Les estacions d'aficionat mai no transmetran el seu indicatiu si aixÝ ho determina la reglamentaciˇ nacional vigent.
C.-Les estacions d'aficionat hauran de transmetre el seu indicatiu a intervals curts.
D.-Les transmissions entre estacions d'aficionats de diferents pa´sos s'hauran de codificar.

038 Com es forma el distintiu de crida d'una estaciˇ de radioaficionat?
A.-Amb unes lletres escollides a l'atzar per l'operador autoritzat.
B.-Amb un grup alfanumŔric format per un prefix, un n˙mero de districte i un sufix.
C.-Per un sufix sense lletres.
D.-Un prefix sense sufix.

039 QuŔ han de complir els equips de radioaficionat de construcciˇ pr˛pia?
A.-No hauran de ser presentats a l'administraciˇ corresponent.
B.-NomÚs poden ser utilitzats per radioaficionats amb antiguitat mÝnima de tres anys.
C.-Es poden utilitzar sense efectuar cap trÓmit a l'administraciˇ corresponent.
D.-Per ser utilitzats hauran de ser autoritzats per l'administraciˇ competent.

040 QuŔ passa si canviem de domicili?
A.-S'haurÓ de canviar sempre la xifra del distintiu de crida.
B.-S'haurÓ de canviar sempre el sufix del distintiu de crida.
C.-Pot ser necessari canviar la xifra del distintiu i el sufix del distintiu de crida.
D.-S'haurÓ de canviar sempre el prefix del distintiu de crida.

041 En el cas de desmuntar una instalĚlaciˇ d'antenes per obres en la comunitat, quan aquestes hagin acabat, quŔ podrÓ fer el radioaficionat?
A.-HaurÓ de presentar nova mem˛ria per reinstalĚlar-la.
B.-PodrÓ instalĚlar-la novament en condicions similars a les anteriors.
C.-Ha de demanar permÝs a la comunitat de propietaris.
D.-Ho haurÓ de comunicar a l'administraciˇ competent.

042 La instalĚlaciˇ d'antenes de radioaficionat ha de ser autoritzada per la comunitat de propietaris?
A.-No.
B.-SÝ.
C.-SÝ, sempre que se l'informi amb antelaciˇ.
D.-NomÚs en cas que la instalĚlaciˇ sigui senzilla.

043 QuŔ significa el senyal TTT quan Ús transmŔs tres vegades consecutives?
A.-╔s un senyal de socors.
B.-╔s un senyal d'urgŔncia.
C.-SolĚlicita la repeticiˇ de la transmissiˇ.
D.-╔s un senyal de seguretat.

044 Es pot solĚlicitar un distintiu de crida especial i temporal?
A.-El Reglament actual no estableix l'˙s de distintius temporals.
B.-NomÚs per als estrangers residents en Espanya.
C.-Quan un radioaficionat desitgi participar en concursos, experiments, assaigs, demostracions i altres esdeveniments.
D.-En cap cas, tenint en compte que l'autoritzaciˇ de radioaficionat ja porta associat un distintiu de crida.

045 Com ha de ser l'accÚs als repetidors anal˛gics i digitals finals?
A.-EstarÓ restringit ˙nicament als membres de l'associaciˇ titular de la llicŔncia de l'estaciˇ repetidora.
B.-SerÓ necessÓriament lliure.
C.-EstarÓ restringit als titulars de llicŔncia amb antiguitat superior a un any.
D.-EstarÓ restringit als titulars de distintiu de crida amb sufix de dues lletres.

046 Quina d'aquestes afirmacions no Ús correcta?
A.-Les transmissions entre estacions de radioaficionats s'efectuaran en llenguatge clar.
B.-PodrÓ fer ˙s d'una estaciˇ qualsevol altre operador (diferent del seu titular) que es trobi en possessiˇ de l'autoritzaciˇ de radioaficionat.
C.-En la transmissiˇ entre estacions de radioaficionat no estÓ permesa la transmissiˇ de missatges amb destinaciˇ a un tercer durant una emergŔncia.
D.-Les transmissions entre estacions de radioaficionat s'hauran de limitar a missatges de naturalesa tŔcnica relatius a assaigs i a observacions de carÓcter purament personal.

047 Pot ser realitzada pel propi radioaficionat la instalĚlaciˇ en l'exterior dels edificis, dels sistema radiant d'una estaciˇ?
A.-Sempre.
B.-NomÚs pot ser realitzada per un instalĚlador autoritzat.
C.-NomÚs aquelles instalĚlacions que per la seva simplicitat aixÝ ho autoritzi l'administraciˇ competent
D.-Mai.

048 Quina classe d'estaciˇ pot emetre amb el distintiu EA7EUA?
A.-Es tracta d'un radioaficionat de la Uniˇ Europea temporalment a Espanya.
B.-Es tracta d'un radioaficionat de Seg˛via.
C.-Es tracta d'una estaciˇ emetent des d'Andalusia.
D.-Es tracta d'un distintiu d'una Escola UniversitÓria.

049 Si un indicatiu comenša amb el prefix EA seguit d'un determinat n˙mero (de l'1 al 9) i mÚs de tres carÓcters distintius a continuaciˇ, quŔ representa?
A.-No faci cas, ja que es tracta de la crida d'una estaciˇ no autoritzada.
B.-HaurÓ de corregir el que emet, ja que no sap el que fa.
C.-Es tracta d'un radioaficionat sense indicatiu en proves.
D.-Es tracta d'un titular de llicŔncia CEPT estranger que estÓ emetent a Espanya.

050 El distintiu de crida d'una autoritzaciˇ de radioaficionat espanyol estarÓ Constitu´t per:
A.-Una seqŘŔncia numŔrica de 6 carÓcters.
B.-Un grup alfanumŔric de 6 carÓcters com a mÓxim.
C.-6 lletres atribu´des a Espanya per la UIT.
D.-Les inicials i data de naixement del titular.

051 En quins casos els distintius de crida es podran reassignar?
A.-En cas de mort del titular, als familiars de primer grau.
B.-NomÚs si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-Radioclubs o Associacions amb carÓcter experimental.
D.-Per nous perÝodes, fins a un mÓxim de 20 dies a l'any.

052 Quina resposta contÚ un nombre mÚs gran de provÝncies adscrites al districte 4?
A.-MÓlaga, M˙rcia, Madrid, Biscaia.
B.-CÓceres, Cadis, Cuenca, Ciudad Real.
C.-Cˇrdoba, Castellˇ, CantÓbria, Burgos.
D.-Toledo, Teruel, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife.

053 Quan s'ha de realitzar la transmissiˇ del distintiu de crida?
A.-┌nicament al comenšament de la primera transmissiˇ.
B.-Almenys cada trenta minuts
C.-┌nicament si emet mitjanšant una estaciˇ m˛bil.
D.-Almenys al comenšament i final de cada emissiˇ.

054 QuŔ estableix la Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'Antenes?
A.-L'obligaciˇ de comunicar la instalĚlaciˇ d'una antena a l'administraciˇ competent.
B.-El dret a instalĚlar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instalĚlar les antenes d'aficionat en l'exterior dels immobles.
D.-L'exempciˇ de presentar mem˛ria descriptiva de la instalĚlaciˇ.

055 QuŔ hem de fer si en emetre a la banda de 2 metres generem interferŔncies al Servei M˛bil AeronÓutic?
A.-Emetre amb menys potŔncia.
B.-Continuar emetent.
C.-Deixar d'emetre.
D.-Comunicar-li-ho a l'aeroport.

056 QuŔ distingeix una estaciˇ portable d'aficionat?
A.-Que pot ser utilitzada durant el seu trasllat en un vehicle.
B.-╔s una estaciˇ fixa, que pot ser utilitzada temporalment en una ubicaciˇ diferent de l'habitual.
C.-╔s una estaciˇ m˛bil que pot ser utilitzada mentre es trobi detinguda en punts no determinats.
D.-TÚ una antena i una font d'energia incorporada al propi equip, ja que Ús una estaciˇ m˛bil.

057 Una estaciˇ repetidora desatesa:
A.-╔s aquella destinada a realitzar estudis de propagaciˇ.
B.-╔s una estaciˇ colĚlectiva tant si Ús fixa, com si Ús portable.
C.-Realitza nomÚs l'emissiˇ automÓtica de senyals d'identificaciˇ.
D.-TÚ per objecte ampliar l'abast de les comunicacions m˛bils i portÓtils.

058 Quan prescriu la sanciˇ imposada per una falta greu, d'acord amb la Llei General de Telecomunicacions?
A.-Passat un any.
B.-Passats dos anys.
C.-Passat un mes.
D.-Passat tres anys

059 Quina paraula Ús la mÚs aconsellable en finalitzar cada transmissiˇ de fonia?
A.-La mÚs recomanable Ús la paraula "canvio"
B.-╔s obligatori utilitzar "tanco".
C.-╔s imprescindible utilitzar "endavant".
D.-╔s sancionable segons la reglamentaciˇ vigent.

060 QuŔ ha passat probablement si en la freqŘŔncia a la qual estaves fent un QSO des de fa mitja hora apareixen parlant altres estacions d'un altre QSO?
A.-S'han posat a comunicar a sobre de la teva pr˛pia freqŘŔncia.
B.-Ha variat la propagaciˇ i la distÓncia de salt.
C.-S'han desplašat des d'una altra freqŘŔncia perquŔ la seva freqŘŔncia varia.
D.-No han preguntat si la freqŘŔncia era ocupada i s'han posat a parlar a les bones.

Fi del bloc.

Coneix als nostres membres

Nombre: Asociaciˇn Cultural Radioaficionados CQ Torrevieja
Indicativo: EC5RKT
Sede: Torrevieja (A)
Contacto: ec5rkt@fediea.org
Fundaciˇn: 2016
asociaciˇn miembro de FEDI-EA Cuota: 20 €/a˝o

La foto d'arxiu

RSF-RWF
Carlos, EA5PR, presidente de Radioaficionados Sin Fronteras, visita nuestro stand de merca-HAM 2007 para contarnos detalles de la labor humanitaria de esta ONG.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federaciˇ Digital EA (FEDI-EA)