Federaciˇn Digital EA

Test


espa˝ol
catalÓ
euskara
galego
english
franšais
galego 2021-12-08 Estßs en: Inicio a Radioafecciˇn Licenza Ejercicios Test

Marca la opciˇn que consideres mßs adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

031 En l'alfabet fonŔtic internacional la lletra Q s'identifica per:
A.-Qwerty
B.-Queen.
C.-Quebar.
D.-Quebec.

032 El distintiu de trucada ED1YBD:
A.-Correspon a una estaciˇ desatesa anal˛gica.
B.-Correspon a una estaciˇ m˛bil marÝtima.
C.-TÚ carÓcter temporal.
D.-La seqŘŔncia no estÓ prevista en el reglament vigent.

033 El senyal de socors en radiotelefonia Ús:
A.-SecuritÚ
B.-Urgent.
C.-Mayday.
D.-Pan.

034 QuŔ estÓ passant si un radioaficionat s'identifica com EA3/OK2HM?:
A.-S'estan fent proves en el districte 3.
B.-Un radioaficionat amb llicŔncia expedida en un altre paÝs opera ocasionalment en el districte 3.
C.-S'estan fent canvis en el reglament i el districte 3 Ús pioner.
D.-Es tracta d'una connexiˇ amb interferŔncies.

035 Es pot interferir deliberadament en una altra estaciˇ de radioaficionat:
A.-Si estÓ operant ilĚlegalment.
B.-Per disminuir l'ocupaciˇ de la banda.
C.-Si no ha emŔs el seu indicatiu.
D.-Mai.

036 Els repetidors anal˛gics, a quina velocitat hauran d'emetre, de manera automÓtica, el seu distintiu en codi Morse?:
A.-Nou paraules per minut.
B.-Deu paraules per minut.
C.-Onze paraules per minut.
D.-Dotze paraules per minut.

037 Si un radioaficionat emet amb el distintiu segŘent: EA7UE:
A.-Es tracta d'un radioaficionat de la Uniˇ Europea temporalment a Espanya.
B.-Es tracta d'un radioaficionat de Seg˛via.
C.-EstÓ emetent des d'Andalusia.
D.-Es tracta d'un distintiu solĚlicitat per una escola universitÓria.

038 Els plans de banda:
A.-Sˇn establerts per les associacions locals de radioaficionats.
B.-Serveixen de guia als radioaficionats de tot el mˇn.
C.-Sˇn establerts sense tenir en compte la divisiˇ en regions de la UIT.
D.-Han de ser aprovats per la Direcciˇ General de Telecomunicacions.

039 Quin grup del codi Q indica que pertorben els atmosfŔrics?:
A.-QRN.
B.-QSB.
C.-QSD.
D.-QRX.

040 Com a norma general, la potŔncia de sortida dels transmissors de les estacions desateses en les bandes de VHF i UHF dins del nucli urbÓ no podrÓ excedir els:
A.-5 W.
B.-10 W.
C.-15 W.
D.-20 W.

041 Per obtenir la llicŔncia d'estaciˇ de radioaficionat cal presentar:
A.-Una solĚlicitud on s'adjunti una mem˛ria descriptiva del conjunt de la instalĚlaciˇ.
B.-Un escrit on s'informi que s'ha efectuat la instalĚlaciˇ.
C.-La cŔdula d'habitabilitat de l'immoble on es vol instalĚlar.
D.-Un document que acrediti estar inscrit en una associaciˇ de radioaficionat.

042 Les estacions automÓtiques desateses en la banda d'HF tindran una potŔncia de sortida mÓxima de:
A.-25 W.
B.-50 W.
C.-75 W.
D.-100 W.

043 Les utilitzacions de carÓcter experimental amb caracterÝstiques tŔcniques diferents de les especificades en el Reglament d'˙s del domini p˙blic radioelŔctric per aficionats:
A.-┌nicament estan previstes en bandes de freqŘŔncia superiors a 10,6 GHz.
B.-Requeriran una autoritzaciˇ especial.
C.-No estan previstes en la reglamentaciˇ vigent.
D.-Hauran de ser prŔviament autoritzades per l'ajuntament de la localitat.

044 En el Reglament d'˙s del domini p˙blic radioelŔctric per aficionats hi apareix la sigla CNAF, que significa:
A.-Quadre Nacional d'Autoritzaciˇ de FreqŘŔncia.
B.-Quadre Normatiu d'Autoritzaciˇ de FreqŘŔncies.
C.-Quadre Normatiu d'Atribuciˇ de FreqŘŔncies.
D.-Quadre Nacional d'Atribuciˇ de FreqŘŔncies.

045 Els prefixos dels distintius de trucada corresponents a Espanya sˇn, entre d'altres:
A.-FM - UHF.
B.-EA, EB, EC.
C.-UHM - ARG.
D.-No n'hi ha.

046 La llicŔncia d'estaciˇ de radioaficionat s'expedirÓ:
A.-Un cop finalitzat el muntatge de la instalĚlaciˇ i presentada la documentaciˇ requerida en cada cas.
B.-En el moment d'atorgar el diploma d'operador d'estaciˇ d'aficionat.
C.-La primera setmana de cada mes.
D.-En el moment de presentar la mem˛ria descriptiva de l'estaciˇ.

047 En la banda de freqŘŔncia de 50,00-51,00 MHz hi ha restriccions geogrÓfiques d'˙s. Indiqueu quina Ús la provÝncia des d'on es podran efectuar emissions:
A.-Madrid.
B.-└vila.
C.-Valladolid.
D.-Almeria.

048 En relaciˇ amb els exÓmens per obtenir el diploma d'operador d'estaciˇ d'aficionat, indiqueu l'opciˇ incorrecta:
A.-Cal estar en possessiˇ del certificat HAREC per poder accedir-hi.
B.-Per poder examinar-se cal abonar prŔviament la taxa per presentar-se a les proves.
C.-Entre les matŔries objecte d'examen hi ha el coneixement i domini de la normativa reglamentÓria referent a les estacions d'aficionat.
D.-Es convoquen per resoluciˇ de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informaciˇ.

049 Respecte de l'autoritzaciˇ d'aficionat per a ˙s de l'espectre radioelŔctric, indiqueu quin dels sup˛sits segŘents Ús erroni:
A.-TindrÓ carÓcter personal i no transferible.
B.-Habilita per a l'˙s de qualsevol banda de freqŘŔncies del Servei d'Aficionats amb determinades caracterÝstiques tŔcniques i restriccions geogrÓfiques.
C.-RequerirÓ disposar prŔviament del diploma d'operador d'estaciˇ d'aficionat.
D.-El titular no haurÓ de comunicar en cap moment la seva intenciˇ de continuar utilitzant l'espectre radioelŔctric.

050 Quina de les proposicions segŘents contÚ un major nombre de provÝncies pertanyents al districte 1?:
A.-S˛ria, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife.
B.-Ast˙ries, └vila, Lleˇ.
C.-Salamanca, Castellˇ, Cadis.
D.-ValŔncia, Valladolid, Biscaia.

051 PerquŔ un menor d'edat pugui obtenir una llicŔncia d'estaciˇ de radioaficionat haurÓ de:
A.-Estar en possessiˇ del tÝtol de graduat escolar.
B.-Aportar un escrit d'autoritzaciˇ, de manera fefaent, dels seus pares o persones que en tinguin la cust˛dia legal, on assumeixin les responsabilitats que corresponen al menor titular de la llicŔncia.
C.-Presentar una declaraciˇ jurada on consti que farÓ un bon ˙s de l'espectre radioelŔctric.
D.-Posseir una estaciˇ pr˛pia.

052 El distintiu de trucada estarÓ constitu´t, seqŘencialment, per un grup alfanumŔric de la manera segŘent:
A.-Districte, sufix, prefix.
B.-Districte, prefix, sufix.
C.-Prefix, sufix, districte.
D.-Prefix, districte, sufix.

053 Com es fa l'accÚs als repetidors anal˛gics i digitals finals?:
A.-S'hi accedeix solament en el cas que el radioaficionat tingui una llicŔncia de 10 anys d'antiguitat.
B.-L'accÚs serÓ necessÓriament lliure i si l'estaciˇ estÓ dotada de codi d'accÚs aquest haurÓ de ser conegut p˙blicament.
C.-┌nicament les associacions d'aficionat reconegudes tindran accÚs a qualsevol tipus de repetidor.
D.-AtŔs que el nombre d'estacions automÓtiques desateses Ús limitat, no Ús possible l'accÚs si el radioaficionat no pertany a un rÓdio club.

054 En instalĚlar una antena de radioaficionat cal tenir en compte que:
A.-No es poden situar en terrasses o llocs transitables.
B.-╔s obligatori fixar els seus suports a ancoratges o suports de parallamps o de conduccions elŔctriques.
C.-Cal garantir el dret de tercers de no patir danys en la seva propietat derivats de la instalĚlaciˇ.
D.-Els elements radiants mai no poden sobrepassar l'espai dels immobles on estan situats.

055 En visitar un paÝs diferent del seu, tota persona titular d'una llicŔncia CEPT podrÓ:
A.-Operar en qualsevol banda de freqŘŔncies sense limitaciˇ de potŔncia.
B.-SolĚlicitar protecciˇ a l'administraciˇ del paÝs visitat contra les interferŔncies perjudicials.
C.-Identificar-se durant las emissions emetent ˙nicament el seu propi distintiu.
D.-Fer emissions si el paÝs visitat ha adoptat la Recomanaciˇ CEPT T/R61-01.

056 El certificat HAREC:
A.-Serveix per obtenir autoritzaciˇ d'aficionat en qualsevol paÝs del mˇn.
B.-A Espanya ˙nicament es proporciona a ciutadans no residents.
C.-No s'expedeix conjuntament amb el diploma d'operador.
D.-Permet que un ciutadÓ estranger resident a Espanya pugui obtenir una autoritzaciˇ de radioaficionat sense examinar-se de nou.

057 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracciˇ molt greu:
A.-La negativa o l'obstrucciˇ a ser inspeccionat, i la no-colĚlaboraciˇ amb la Inspecciˇ de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administraciˇ o retardar injustificadament la seva aportaciˇ quan sigui exigible segons el que preveu la normativa reguladora de les comunicacions electr˛niques.
C.-La instalĚlaciˇ d'estacions radioelŔctriques sense autoritzaciˇ, quan, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessÓria.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per al cessament de les emissions radioelŔctriques, en els casos de producciˇ d'interferŔncies.

058 D'acord amb la divisiˇ de la UIT del mˇn en tres regions:
A.-Tot Espanya es troba a la regiˇ 1.
B.-L'Espanya peninsular i Balears es troben a la regiˇ 2, i CanÓries a la regiˇ 1.
C.-Tot Espanya es troba a la regiˇ 2.
D.-La divisiˇ en regions nomÚs s'aplica al continent americÓ.

059 En l'alfabet fonŔtic internacional, amb quina paraula s'identifica la lletra M?:
A.-Miko.
B.-Mika.
C.-Mila.
D.-Mike.

060 Per la comissiˇ d'una infracciˇ greu tipificada en la Llei general de telecomunicacions es podrÓ imposar a la persona infractora una multa per un import de fins el doble del benefici brut obtingut o, en el cas que no sigui aplicable aquest criteri, el lÝmit mÓxim serÓ de:
A.-5.000.000 d'euros.
B.-500.000 euros.
C.-1.000.000 d'euros.
D.-Cap de les anteriors.

Fin del bloque.

Co˝ece os nosos membros

Nombre: Asociaciˇn Cultural Radioaficionados CQ Torrevieja
Indicativo: EC5RKT
Sede: Torrevieja (A)
Contacto: ec5rkt@fediea.org
Fundaciˇn: 2016
asociaciˇn miembro de FEDI-EA Cuota: 20 €/a˝o

A foto de arquivo

CT1BAT
Charla de CT1BAT sobre EURAO.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federaciˇn Digital EA (FEDI-EA)