Federaciˇ Digital EA

Test


espa˝ol
catalÓ
euskara
galego
english
franšais
catalÓ 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioaficiˇ Examen Exercicis Test

Marca la opciˇ que consideris mÚs adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 Per a la instalĚlaciˇ d'antenes de radioaficionats Ús obligatori tenir una asseguranša que cobreixi:
A.-La responsabilitat civil del titular.
B.-Els desperfectes del material emprat.
C.-Els accidents de l'instalĚlador.
D.-Les possibles pŔrdues de radiofreqŘŔncia.

032 L'abreviatura XXX, quan Ús transmesa tres vegades consecutives, constitueix el senyal de:
A.-UrgŔncia.
B.-CatÓstrofe natural.
C.-Seguretat.
D.-Socors.

033 Si una estaciˇ tÚ l'indicatiu de crida EF6ABC:
A.-Pertany a un radioaficionat de la provÝncia de CantÓbria.
B.-Se li ha adjudicat al diari de tirada nacional "ABC", d'allÓ el sufix.
C.-╔s concedit per a ˙s temporal per un esdeveniment no especialment significat.
D.-╔s de naturalesa indefinida.

034 Una de les segŘents bandes que se citen a continuaciˇ necessita autoritzaciˇ especial d'˙s:
A.-47,00-47,20 GHz.
B.-10,00-10,5 GHz.
C.-14.000-14.250 kHz.
D.-50,000-51,000 MHz.

035 La tipificaciˇ de les infraccions en quŔ pot incˇrrer un radioaficionat Ús establerta per:
A.-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RŔgim JurÝdic de les Administracions P˙bliques i del Procediment Administratiu Com˙.
B.-La Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
C.-El Reglament d'˙s del domini p˙blic radioelŔctric per aficionats, Ordre ITC/1791/2006, de 5 de juny.
D.-La Resoluciˇ de 20 de setembre de 2006, de la SecretÓria d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informaciˇ, per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicaciˇ del Reglament de ˙s del domini p˙blic radioelŔctric per aficionats.

036 En la nomenclatura de les bandes de freqŘŔncia, la banda SHF correspon a les freqŘŔncies compreses entre:
A.-3 i 30 MHz.
B.-300 i 3.000 kHz.
C.-3 i 30 GHz.
D.-300 i 3.000 MHz.

037 El senyal QRT tÚ el significat de:
A.-La vostra freqŘŔncia varia.
B.-Deixeu de transmetre.
C.-Feu el favor de no interferir.
D.-Feu acusament de recepciˇ.

038 QuŔ Ús la llicŔncia CEPT?
A.-Aquella que permet temporalment la seva utilitzaciˇ a tots els pa´sos acollits a la Recomanaciˇ T/R 61-01.
B.-La que permet transmetre a qualsevol paÝs d'Europa.
C.-La que nomÚs permet la transmissiˇ en bandes VHF/UHF.
D.-Aquella que permet la seva utilitzaciˇ a nivell internacional.

039 Com a norma general, la potŔncia mÓxima de sortida dels transmissors de les estacions desateses a les bandes de VHF Y UHF, quan estiguin instalĚlades fora del casc urbÓ, serÓ:
A.-Igual que la permesa a la banda de HF.
B.-25 W.
C.-Igual que la permesa a les instalĚlades en l'interior del casc urbÓ.
D.-35 W.

040 En relaciˇ amb la instalĚlaciˇ en l'exterior d'un immoble d'una antena d'estaciˇ d'aficionat, el punt o element de fixaciˇ de les traves a l'obra civil de l'immoble, repartint els esforšos mecÓnics, es coneix amb el nom de:
A.-Pal.
B.-Suport.
C.-Pla de passada.
D.-Ancoratge.

041 Quina de les segŘents alternatives Ús correcta?
A.-L'autoritzaciˇ especial de l'˙s de l'espectre radioelŔctric per radioaficionats serÓ nominativa.
B.-Una autoritzaciˇ de radioaficionat no tÚ per quŔ portar associat un distintiu de crida.
C.-No es necessita una autoritzaciˇ administrativa per a la utilitzaciˇ d'un distintiu de crida temporal.
D.-Una estaciˇ portable d'aficionat Ús alhora estaciˇ m˛bil.

042 Tota telecomunicaciˇ transmesa per mitjÓ d'ones radioelŔctriques rep el nom de:
A.-Espectre radioelŔctric.
B.-Camp elŔctric.
C.-Radioaficiˇ.
D.-Radiocomunicaciˇ.

043 D'acord amb l'article 25 del Reglament de Radiocomunicacions de l'UIT:
A.-Les transmissions entre estacions d'aficionat de diferents pa´sos no s'hauran de codificar per ocultar el seu significat.
B.-Sempre estaran permeses les comunicacions per rÓdio entre radioaficionats de diferents pa´sos.
C.-Les comunicacions per rÓdio entre radioaficionats de diferents pa´sos s'utilitzaran ˙nicament en casos d'emergŔncia o desastre.
D.-La potŔncia mÓxima de les estacions d'aficionat serÓ fixada per la Uniˇ Internacional de Telecomunicacions (UIT).

044 En l'alfabet fonŔtic internacional la lletra N es codifica com a:
A.-Never.
B.-Name.
C.-Nice.
D.-November.

045 Els districtes dels indicatius de crida sˇn:
A.-9 (nou).
B.-IlĚlimitats.
C.-Tots els que se solĚlicitin.
D.-S'ha suprimit els districtes.

046 Quina abreviatura del codi Q indica quina Ús la ubicaciˇ o situaciˇ?
A.-QTH.
B.-QRS.
C.-QTW.
D.-QTR.

047 El "districte", que compon el distintiu de crida d'un radioaficionat:
A.-╔s la xifra coincident amb el Districte Postal de residŔncia del titular.
B.-Sˇn les dues ˙ltimes xifres del DNI de l'autoritzaciˇ.
C.-╔s la xifra coincident amb el n˙mero de districte de residŔncia del titular, d'acord amb la divisiˇ geogrÓfica que s'especifica al Reglament d'Aficionats en vigor.
D.-╔s la xifra 0 d'˙s exclusiu per a distintius temporals.

048 El radioaficionat estÓ obligat a comunicar, fefaentment, la seva intenciˇ de continuar utilitzant el domini p˙blic radioelŔctric cada:
A.-Dos anys.
B.-Cinc anys.
C.-Set anys.
D.-Deu anys.

049 L'emissiˇ d'una o varies freqŘŔncies situada immediatament fora de l'amplada de banda necessÓria, com a resultat del procÚs de modulaciˇ, s'anomena emissiˇ:
A.-Essencial
B.-Fora de banda.
C.-Harm˛nica.
D.-En d˙plex.

050 Els sufixos de dues lletres podran ser assignats:
A.-Mai.
B.-Sempre que comencin per la lletra Q.
C.-┌nicament a una agrupaciˇ de radioaficionats.
D.-A qualsevol radioaficionat que acrediti cinc anys de prÓctiques en la radioaficiˇ internacional.

051 La crida de socors en radiotelefonia es compon de:
A.-La paraula "help", seguida de la paraula "aquÝ" o "de" i a continuaciˇ el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui l'estaciˇ m˛bil en perill.
B.-La paraula "mayday", seguida de la paraula "aquÝ" o "de" i a continuaciˇ el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estaciˇ m˛bil en perill.
C.-La paraula "help" (tres vegades), seguida de la paraula "aquÝ" o "de" i a continuaciˇ el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estaciˇ m˛bil en perill (tres vegades).
D.-La paraula "mayday" (tres vegades), seguida de la paraula "aquÝ" o "de" i a continuaciˇ el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estaciˇ m˛bil en perill (tres vegades).

052 A quina de les segŘents localitats pertany el distintiu de crida EA3RPH?
A.-Linares (JaÚn).
B.-BarberÓ del VallŔs (Barcelona)
C.-AvilŔs (Ast˙ries).
D.-Ceuta.

053 El termini del que disposa l'Administraciˇ per resoldre una solĚlicitud d'autoritzaciˇ de radioaficionat serÓ de:
A.-Sis setmanes.
B.-Un mes.
C.-Tres mesos.
D.-Quinze dies.

054 Els estrangers que acreditin la condiciˇ de residents a Espanya podran ser titulars d'autoritzacions de radioaficionat espanyoles en els segŘents casos, indiqui l'alternativa incorrecta:
A.-Quan siguin titulars d'un diploma d'operador.
B.-Quan siguin titulars d'un certificat HAREC expedit per qualsevol paÝs que hagi aplicat la Recomanaciˇ CEPT T/R 61-02.
C.-Quan existeixi Acord o Conveni de reciprocitat en la matŔria amb el paÝs d'origen del radioaficionat.
D.-Sempre que el paÝs d'origen del radioaficionat apliqui la Recomanaciˇ T/R 5000.

055 La identificaciˇ d'emissions d'una estaciˇ m˛bil marÝtima s'efectuarÓ afegint al seu distintiu de crida l'expressiˇ:
A.-/MOMA
B.-/M
C.-/MA
D.-/MM

056 En el cas que un radioaficionat canvi´ de domicili que impliqui canvi de districte, quŔ passaria amb el seu distintiu?
A.-Hauria de tornar a examinar-se de nou.
B.-No passaria res, els distintius sˇn ˙nics i inamovibles.
C.-L'interessat podrÓ solĚlicitar mantenir el seu sufix, si aquest estiguÚs disponible. Cas contrari li serÓ assignat un nou sufix seguint l'ordre establert.
D.-Se li autoritzaria un temporal de perÝode ilĚlimitat.

057 El codi RST s'utilitza per a:
A.-Identificar el paÝs des del qual s'emet.
B.-Informar sobre el tipus d'equip que s'estÓ utilitzant.
C.-Accedir a una radiobalisa.
D.-Informar sobre la intensitat del senyal rebut.

058 La reglamentaciˇ vigent permet el funcionament de radiobalises a les bandes:
A.-87,5-107 MHz sense limitaciˇ de potŔncia.
B.-26,960-27,410 MHz.
C.-144-146 MHz.
D.-87,5-108 MHz amb potŔncia mÓxima de 10 mW.

059 En l'alfabet fonŔtic internacional les lletres S i L es corresponen amb les paraules:
A.-Serra, Lemon.
B.-Serra, Lluna.
C.-Sol, Lima.
D.-Serra, Lima.

060 Els distintius de crida es podran reassignar:
A.-En cas de mort del titular, a familiars en primer grau.
B.-NomÚs si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A Radio Clubs o a Associacions amb carÓcter experimental.
D.-Per perÝodes, fins un mÓxim de 20 dies a l'any.

Fi del bloc.

eQSL banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Radio Club Sierra Sur
Indicativo: EA7RKS, ED7YBA
Sede: Morˇn de la Frontera
Contacto: rcss@fediea.org
Fundaciˇn: 2008
asociaciˇn miembro de FEDI-EA Cuota: 15 €/a˝o
Hitos: Repetidor UHF.

La foto d'arxiu

CT1BAT
Charla de CT1BAT sobre EURAO.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federaciˇ Digital EA (FEDI-EA)