Federació Digital EA

Incorporació


español
català
euskara
galego
english
français
català 2024-06-20 Ets a: Portada la Federació Incorporació Incorporació

Per a que una associació pugui integrar-se a la Federació Digital EA són necessaris els següents requisits:
  • Que l'associació aspirant faci una Assemblea Extraordinària en la que s'aprovi la seva incorporació a la FEDI-EA.

  • Que el President de l'associació aspirant sol·liciti, per escrit, la seva incorporació a FEDI-EA, adjuntant tres còpies originals del certificat de l'acta de l'esmentada assemblea, firmada pel Secretari i amb el vist i plau del President.

  • Que liquidi la quota anual de 30 € (inclou 5 assegurances d'antenes).

  • Que FEDI-EA aprovi en Assemblea Extraordinària la incorporació de l'associació.

Una vegada complerts aquests tres punts, FEDI-EA s'encarrega de tramitar la incorporació davant del Ministeri de l'Interior i d'altres organismes competents.


Enllaços relacionats:

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
¿Quieres unirte a nosotros?

Si eres un radioaficionado activo, un cebeísta entusiasta o, simple­mente, sientes curiosidad por el mundo de la radio­afi­ción, encon­tra­rás en la Federació Digital EA todo aquello que necesitas para conocer y desa­rro­llar tu hobby: ¡Hazte socio!

La foto d'arxiu

SYSEA'98
Una pausa bajo los molinos de La Mancha durante el Congreso SYSEA'98.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2024 Federació Digital EA (FEDI-EA)